Op de website vindt u informatie over de verschillende praktijkonderzoeken die zijn uitgevoerd bij de aanleg van de Tweede Heijnenoordtunnel; de eerste geboorde tunnel in Nederland. De informatie is afkomstig uit praktijkonderzoeken die sinds 1995 zijn uitgevoerd door het COB. Doelstelling was het verdiepen van de kennis en ervaring op het gebied van boortunnels in Nederland. Door de kennis, opgedaan in deze praktijkonderzoeken, is het in de toekomst mogelijk het ontwerp van boortunnels verder te optimaliseren (de marges in de predicties te verkleinen) en de risico's te verminderen.

Sinds de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel zijn verschillende geboorde tunnels gerealiseerd, t.w. de Botlekspoortunnel, de Sophiaspoortunnel, de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal (allen onderdeel van de Betuweroute), de Westerscheldetunnel en de tunnel onder het Groene Hart als onderdeel van de Hoge Snelheidslijn Zuid. Daarnaast zullen in de nabij toekomst geboorde tunnels worden aangelegd als onderdeel van de Noord/Zuidlijn te Amsterdam en RandstadRail te Rotterdam.

Bij alle bovengenoemde tunnels is in COB-verband praktijkonderzoek verricht. In eerste instantie zijn de praktijkonderzoeken bij de aanleg van de Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel mogelijk gemaakt door financiering vanuit de aardgasbaten die worden toegekend via de ICES, de Interdepartementale Commissie voor Economisch Structuurbeleid in combinatie met private financiering door participanten van het COB. Latere praktijkonderzoeken zijn mogelijk gemaakt door ondertekening van de overeenkomst 'Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB)' in 2000. Hierdoor bundelen de Managementgroep Betuweroute, Projectorganisatie HSL-Zuid, Projectbureau Noord-Zuidlijn, Delft Cluster, Bouwdienst Rijkswaterstaat en het COB hun kennis en middelen om te komen tot een effectieve uitvoering van verdere praktijkonderzoeken.

In de uitgevoerde praktijkonderzoeken is de opgedane kennis en ervaring vastgelegd in een grote hoeveelheid rapporten en meetverslagen. Om de informatie opgeslagen in de rapporten toegankelijk te maken voor gebruikers zoals COB participanten, onderwijsinstellingen en verder geinteresseerd publiek is, onder begeleiding van uitvoeringscommissie G105 'Datamanagement Ondergronds Bouwen', dit kennisinformatiesysteem gemaakt. Door het kennisinformatiesysteem kunt u informatie vinden over de praktijkonderzoeken en de lessen die we geleerd hebben van deze onderzoeken.

 COB website